Eòin 20:26

Eòin 20:26 ABG1992

Agus an ceann ochd làithean na dhèidh sin, bha a dheisciobail a‑rìs a‑staigh, agus Tòmas maille riu: thàinig Iosa, agus na dorsan dùinte, agus sheas e anns a’ mheadhon, agus thubhairt e, Sìth dhuibh.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share