Eòin 20:23

Eòin 20:23 ABG1992

Cò air bith iad dom maith sibh am peacaidhean, tha iad maithte dhaibh; agus cò air bith iad don cùm sibh am peacaidhean gun am maitheadh, tha iad air an cumail.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share