Eòin 20:22

Eòin 20:22 ABG1992

Agus air dha seo a ràdh, shèid e orra, agus thubhairt e riu, Gabhaibh-se an Spiorad Naomh.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share