Eòin 20:20

Eòin 20:20 ABG1992

Agus air dha seo a ràdh, nochd e dhaibh a làmhan agus a thaobh. An sin bha aoibhneas air na deisciobail nuair a chunnaic iad an Tighearna.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share