Eòin 20:16

Eòin 20:16 ABG1992

Thubhairt Iosa rithe, A Mhuire. Air tionndadh dhise, thubhairt i ris, Rabboni, is e sin ri ràdh, A Mhaighistir.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share