Eòin 20:13

Eòin 20:13 ABG1992

Agus thubhairt iadsan rithe, A bhean, carson a tha thu a’ gul? Thubhairt i riu, Airson gun tug iad mo Thighearna leo, agus nach eil fhios agam càit an do chuir iad e.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share