Mattá 1
HPKB

Mattá 1

1
Issáay béh o bonyád
(Luká 3:23–38)
1Issá Masih, Dáud o Ebráhémay chokk ent. Áiay béh o bonyáday daptar é dhawlá ent:
2Esháke Ebráhém, Ákube Eshák, Yahudá o áiay brát ke Ákubay chokk atant. 3Páres o Zárahe Yahudá ke áyáni mátay nám Támár at. Hesrune Páres, Arame Hesrun, 4Aminádábe Aram, Nahshune Aminádáb, Salmune Nahshun, 5Buáze Salmun ke áiay mátay nám Raháb at, Óbayde Buáz ke mátay námi Rut at, Yassie Óbayd, 6bádsháh Dáude Yassi.
Solaymáne Dáud, ke máti pésará Uriáay lógi butagat, 7Rehobáme Solaymán, Abiáe Rehobám, Ásáe Abiá, 8Yehushápáte Ásá, Yuráme Yehushápát, Ozziáe Yurám, 9Yutáme Ozziá, Áháze Yutám, Hezekiáe Áház, 10Manassie Hezekiá, Ámune Manassi, Yusiáe Ámun, 11Yekuniáe Yusiá o áiay sajjahén brát, ke é wahdá Yahudi Bábelá darándhéh#1:11 Darándhéh, bezán jaláwatan. butant.
12Cha Bábelay darándhéhiá rand, Shiáltiále Yekuniá, Zerubábele Shiáltiál, 13Abihude Zerubábel, Elyákime Abihud, Ázure Elyákim, 14Saduke Ázur, Ákime Saduk, Elihude Ákim, 15Eliázare Elihud, Mattáne Eliázar, Ákube Mattán, 16Issope Ákub ke Maryamay mard at. Cha Maryamá Issá pédá but ke Masih zánaga bit.
17É dhawlá, cha Ebráhémá beger tán Dáudá chárdah posht o cha Dáudá beger tán Yahudiáni Bábelay darándhéhiá dega chárdah posht o cha á darándhéhiá beger tán Issá Masihá ham chárdah posht ant.
Issá Masihay pédáesh
(Luká 1:26–38; 2:21)
18Issá Masihay pédáesh é dhawlá at: Issáay mát Maryam, Issopá sáng kortagat bale cha áyáni sur o árósá pésar, zántesh ke cha Hodáay Pákén Ruhá,#1:18 Hodáay Pákén Ruh, bezán Ruholkodos. áiay láp porr butag. 19Maryamay lógwájah Issop, rást o pahrézkárén mardomé at, nalótheti Maryamá bannám bekant, paméshká wati delá shawri kort: “Pa bétawári é sángá bepróshán.” 20É bárawá angat pegr kanagá at ke áiay wábá anágat#1:20 Anágat, bezán yak anágat, achának, nágahán. Hodáwanday préshtagé átk o gwashti: “Issop, oo Dáud bádsháhay chokk! Cha wati deshtár Maryamay zurag o lógá baragá mators, chiá ke áiá é lápporri, cha Pákén Ruhá rasetag. 21Á, mardénchokkéay sará chellaga bit o áiay námá Issá#1:21 Issáay máná “Hodáwanda rakkénit” ent. bekan, chiá ke á wati kawmá cha áyáni gonáhána rakkénit.”#1:21 Rakkénag, bezán neját dayag, bacchénag. 22É sajjahén kár paméshká chosh butant tán Hodáwanday hamá habar rást o paddar#1:22 Paddar, bezán záher, áshkár. bebant ke áiá cha nabiay zobáná gwashtagant: 23Neshtagén janénchokkéay láp porra bit o mardénchokkéay sará chellaga bit o áiay námá Emánuil pera bandant,#1:23 Eshayá Nabiay Ketáb 7:14. ke eshiay máná “Hodá gón má” ent. 24Wahdé Issop cha wábá ágáh but, hamá dhawlá ke Hodáwanday préshtagá hokm dátagat, wati jani zort, 25bale tán á wahdá ke chokk pédá nabutagat, gón áiá wapt o wábi nakort o chokkay námi Issá per bast.

© 2015-2022, Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.


Learn more about Hodáay Pákén Ketáb, Balochi zobáná

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.