Versions

Cancel
 
15Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic – nemají totiž čistou mysl ani svědomí.

Bible, překlad 21. století