मत्ती 1:20

मत्ती 1:20 NEW

योसेफं थथे बिचाः याना च्‍वंबलय्‌ वयात म्‍हगसय्‌ प्रभुया छम्‍ह स्‍वर्गदूतं वयाः थथे धाल – “दाऊदया सन्‍तान योसेफ, मरियमयात ब्‍याहा यायेत ग्‍याये मते। पवित्र आत्‍मापाखें वया प्‍वाथय्‌ दुगु खः।
NEW: नेवाः बाइबल
Share