Versions

Cancel
 
4Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa,ngunit kanser sa buto ang masamang asawa.