یوحنا 2:21

یوحنا 2:21 NMV

لیکن معبدی که او از آن سخن می‌گفت پیکر خودش بود.
NMV: هزارۀ نو
Share