یوحنا 1:9

یوحنا 1:9 NMV

آن نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی می‌بخشد، براستی به جهان می‌آمد.
NMV: هزارۀ نو
Share