یوحنا 1:7

یوحنا 1:7 NMV

او برای شهادت دادن آمد، برای شهادت بر آن نور، تا همه به واسطۀ او ایمان آورند.
NMV: هزارۀ نو
Share