یوحنا 1:6

یوحنا 1:6 NMV

مردی آمد که از جانب خدا فرستاده شده بود؛ نامش یحیی بود.
NMV: هزارۀ نو
Share