یوحنا 1:51

یوحنا 1:51 NMV

سپس گفت: «آمین، آمین، به شما می‌گویم که آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حال صعود و نزول بر پسر انسان خواهید دید.»
NMV: هزارۀ نو
Share