یوحنا 1:5

یوحنا 1:5 NMV

این نور در تاریکی می‌درخشد و تاریکی آن را درنیافت.
NMV: هزارۀ نو
Share

یوحنا 1:5

Share