یوحنا 1:46

یوحنا 1:46 NMV

نَتَنائیل به او گفت: «مگر می‌شود از ناصره هم چیزی خوب بیرون بیاید؟» فیلیپُس پاسخ داد: «بیا و ببین.»
NMV: هزارۀ نو
Share