یوحنا 1:42

یوحنا 1:42 NMV

و او را نزد عیسی برد. عیسی بر او نگریست و گفت: «تو شَمعونْ پسر یوحنایی، امّا ’کیفا‘ خوانده خواهی شد (که معنی آن صخره است).»
NMV: هزارۀ نو
Share