یوحنا 1:36

یوحنا 1:36 NMV

او بر عیسی که راه می‌رفت، چشم دوخت و گفت: «این است برۀ خدا!»
NMV: هزارۀ نو
Share