یوحنا 1:35

یوحنا 1:35 NMV

فردای آن روز، دیگر بار یحیی با دو تن از شاگردانش ایستاده بود.
NMV: هزارۀ نو
Share