یوحنا 1:32

یوحنا 1:32 NMV

پس یحیی شهادت داده، گفت: «روح را دیدم که چون کبوتری از آسمان فرود آمد و بر او قرار گرفت.
NMV: هزارۀ نو
Share