یوحنا 1:28

یوحنا 1:28 NMV

اینها همه در بِیت‌عَنْیا واقع در آن سوی رود اردن رخ داد، آنجا که یحیی تعمید می‌داد.
NMV: هزارۀ نو
Share