یوحنا 1:25

یوحنا 1:25 NMV

از او پرسیدند: «اگر تو نه مسیحی، نه ایلیا، و نه آن پیامبر، پس چرا تعمید می‌دهی؟»
NMV: هزارۀ نو
Share