یوحنا 1:24

یوحنا 1:24 NMV

شماری از آن فرستادگان که از فَریسیان بودند،
NMV: هزارۀ نو
Share