یوحنا 1:23

یوحنا 1:23 NMV

یحیی طبق آنچه اِشعیای پیامبر بیان کرده بود، گفت: «من صدای آن نداکننده در بیابانم که می‌گوید، ”راه خداوند را هموار سازید.“‌»
NMV: هزارۀ نو
Share