یوحنا 1:22

یوحنا 1:22 NMV

آنگاه او را گفتند: «پس کیستی؟ بگو چه پاسخی برای فرستندگان خود ببریم؟ دربارۀ خود چه می‌گویی؟»
NMV: هزارۀ نو
Share