یوحنا 1:21

یوحنا 1:21 NMV

پرسیدند: «پس چه؟ آیا ایلیایی؟» پاسخ داد: «نیستم.» پرسیدند: «آیا آن پیامبری؟» پاسخ داد: «نه!»
NMV: هزارۀ نو
Share