یوحنا 1:2

یوحنا 1:2 NMV

همان در آغاز با خدا بود.
NMV: هزارۀ نو
Share