یوحنا 1:17

یوحنا 1:17 NMV

زیرا شریعت به واسطۀ موسی داده شد؛ فیض و راستی به واسطۀ عیسی مسیح آمد.
NMV: هزارۀ نو
Share