یوحنا 1:15

یوحنا 1:15 NMV

یحیی بر او شهادت می‌داد و ندا می‌کرد که «این است کسی که درباره‌اش گفتم: ”آن که پس از من می‌آید بر من برتری یافته، زیرا پیش از من وجود داشته است“.»
NMV: هزارۀ نو
Share