یوحنا 1:13

یوحنا 1:13 NMV

آنان که نه با تولدی بشری، نه از خواهشِ تن و نه از خواستۀ یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند.
NMV: هزارۀ نو
Share