یوحنا 1:12

یوحنا 1:12 NMV

امّا به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورْد؛
NMV: هزارۀ نو
Share

یوحنا 1:12

Share