یوحنا 1:1

یوحنا 1:1 NMV

در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛
NMV: هزارۀ نو
Share