Parallel
1
An Ger Gwrys Kig
1Y'n dalleth yth esa an Ger, hag yth esa an Ger gans Duw, ha'n Ger o Duw. 2Yth esa ev y'n dalleth gans Duw. 3Pup-tra a veu gwrys ganso, ha hebdho ny veu gwrys travyth a veu gwrys. 4Ynno yth esa bywnans, ha'n bywnans o golow mab-den; 5ha'n golow a splann y'n tewlder, ha ny wrug an tewlder y fetha. 6Yth esa den, dannvenys dhiworth Duw, Yowann y hanow. 7Ev a dheuth rag dustuni, dhe dhustunia a'n golow, rag may kryssa pub den oll dredho ev. 8Nyns o ev an golow na, mes ev a dheuth dhe dhoen dhustuni a'n golow. 9Yth esa an gwir wolow, hag a wolow pub den, ow tos y'n bys.
10Yth esa ev y'n bys, ha'n bys a veu gwrys ganso, ha ny'n aswonnis an bys. 11Ev a dheuth dh'y byth y honan, ha ny'n degemmeras y dus y honan. 12Mes kemmys a'n degemmeras, dhedha y ros ev galloes dhe vos fleghes Duw, dhe neb a grys yn y hanow ev, 13neb na veu genys a woes, nag a vynnas kig, nag a vynnas gour, mes a Dhuw.
14Ha'n Ger a veu gwrys kig hag a drigas yn agan mysk, ha ni a welas y wolewder, golewder avel dhe'n unn Vab dineythys a'n Tas, leun a ras hag a wirder. 15Yowann a dhug dustuni anodho hag a grias, ow leverel, ‘Hemm o neb a leveris vy anodho, Neb a dheu war ow lergh re dheuth ha bos a-dheragov, rag yth esa ev kyns es dell esen vy.’ 16Rag a'y leunder ni oll re dhegemmeras, ha gras war ras; 17rag an lagha a veu res dre Moyses; gras ha gwirder a dheuth dre Yesu Krist. 18Denvyth ny welas Duw bythkweth; an unn Vab dineythys, neb usi yn askra an Tas, ev re'n diskudhas.#1:18 an unn Vab dineythys, neb usi yn askra an Tas, ev re'n diskudhas: War-lergh re a'n dornskrifow an unn-dhineythys, Duw, neb usi yn askra an Tas, ev re'n diskudhas.
Dustuni Yowann Besydhyer
Mat 3:1-12; Mark 1:2-8; Luk 3:15-17
19Ha hemm yw dustuni Yowann, pan dhannvonas an Yedhewon oferysi ha Levysi dhodho dhiworth Yerusalem, dhe wovynn orto, ‘Piw osta?’ 20Hag ev a gonfessyas, ha ny naghas; mes ev a gonfessyas, ‘Nyns ov vy an Krist.’ 21Hag i a wovynnas orto, ‘Piw ytho? Osta Elias?’ Yn-medh ev, ‘Nag ov vy.’ ‘Osta an profoes?’ Hag ev a worthybis, ‘Nag ov.’ 22Ena yn-medhons dhodho, ‘Piw osta, may hyllyn ri gorthyp dhe'n re a'gan dannvonas? Pandr'a leverydh a-dro dhis dha honan?’ 23Yn-medh ev,
‘My yw lev onan ow kria y'n gwylvos,
“Gwra hyns an Arloedh kompes”,
dell leveris Ysay an profoes.’
24An re dannvenys a veu dhiworth an Fariseow.#1:24 An re dannvenys a veu dhiworth an Fariseow: Po : Hag y feu dannvenys re dhiworth an Fariseow. 25Hag i a wovynnas orto ha leverel dhodho, ‘Prag ytho y pesydhydh mar nyns osta an Krist, nag Elias, na'n profoes?’ 26Yowann a worthybis dhedha ow leverel, ‘My a vesydh gans dowr: mes yn agas mysk y sev nebonan na aswonnowgh; 27ev yw neb a dheu war ow lergh, neb nag ov vy gwiw dhe dhigelmi kroen y eskis.’ 28An taklow ma a hwarva yn Bethani#1:28 Bethani: War-lergh re a'n dornskrifow Bethabara, po Betharaba. a'n tu arall dhe'n Yordan, mayth esa Yowann ow pesydhya.
Oen Duw
29Ternos ev a welas Yesu ow tos dhodho hag yn-medh ev, ‘Awotta Oen Duw neb a gemmer dhe-ves peghadow an bys. 30Hemm yw neb a leveris anodho, “War ow lergh y teu gour neb re dheuth ha bos a-dheragov, rag yth esa a-ragov.” 31Ha ny'n aswonnis vy; mes rakhenna yth ov vy devedhys, ow pesydhya yn dowr: rag may fo ev diskwedhys dhe Ysrael.’ 32Ha Yowann a dhustunias ow leverel, ‘My a welas an Spyrys ow tos yn-nans dhiworth nev kepar ha kolomm, hag ev a wortas warnodho. 33Ha ny wrugavy y aswonn, mes neb a'm dannvonas dhe vesydhya yn dowr, ev a leveris dhymm, “Neb may hwelydh an Spyrys ow tos yn-nans warnodho hag ow kortos warnodho, hemm yw neb a vesydh gans an Spyrys Sans.” 34Ha my a welas hag a dhustunias hemma dhe vos Mab Duw.’
An Kynsa Dyskyblon
35Ternos, Yowann a sevis arta, ha dew a'y dhyskyblon. 36Hag ow mires orth Yesu ow kerdhes yn-medh ev, ‘Awotta Oen Duw!’ 37Ha'n dhew dhyskybel a'n klewas ow kewsel, hag a holyas Yesu. 38Ha Yesu a dreylyas ha'ga gweles owth holya, ha leverel dhedha, ‘Pandr'a hwilowgh?’ Yn-medhons dhodho, ‘Rabbi (henn yw dhe styrya, Dyskador), ple'th esos trigys?’ 39Yn-medh ev dhedha, ‘Dewgh, ha gwelowgh.’ Ytho i a dheuth ha gweles le mayth esa trigys, hag a wodrigas ganso an jydh na; rag y feu a-dro dhe'n degves eur. 40Androw broder Simon Peder a veu onan a'n dhew neb a glewas Yowann ha neb a wrug y holya. 41Ev a gavas y vroder y honan Simon yn kynsa hag yn-medh ev dhodho, ‘Ni re gavas an Messia’, (yw treylys, Krist). 42Ev a'n dros dhe Yesu. Yesu a viras orto ha leverel, ‘Ty yw Simon mab Yowann.#1:42 Yowann: War-lergh re a'n dornskrifow Yona. Ty a vydh henwys Kefas’ (yw treylys, Karrek#1:42 Karrek: Po Peder.).
Galow Felip ha Nathanael
43Ternos ev a vynnas mos dhe Alile, hag ev a gavas Felip. Ha Yesu a leveris dhodho, ‘Hol vy.’ 44Ha Felip o dhiworth Bethsaida, sita Androw ha Peder. 45Felip a gavas Nathanael ha leverel dhodho, ‘Ni re'n kavas neb a skrifas Moyses hag ynwedh an brofoesi anodho y'n lagha, Yesu mab Yosep, a Nazareth.’ 46Hag yn-medh Nathanael dhodho, ‘A yll travyth da dos mes a Nazareth?’ Yn-medh Felip dhodho, ‘Deus ha gwel.’ 47Yesu a welas Nathanael ow tos dhodho hag yn-medh ev anodho, ‘Awotta Ysraelyas yn hwir, ma nag eus ynno gil!’ 48Yn-medh Nathanael dhodho, ‘Fatell y'm aswonnydh?’ Yesu a worthybis dhodho, ‘Kyns Felip dhe'th helwel, my a'th welas yn-dann an figbrenn.’ 49Nathanael a worthybis dhodho, ‘Rabbi, ty yw Mab Duw, ty yw Myghtern Ysrael.’ 50Yesu a worthybis ha leverel dhodho, ‘Drefenn my dhe leverel dhis, “My a'th welas yn-dann an figbrenn”, a wredh krysi? Ty a wel taklow brassa es henna.’ 51Hag yn-medh ev dhodho, ‘Yn hwir, yn hwir y lavarav dhywgh, hwi a wel nev igerys, hag eledh Duw owth yskynna ha diyskynna war Vab an den.’