YouVersion Logo
Search Icon

Popular Bible Verses from Mathew 1

Abraham we tad Isaac, Isaac we tad Jacob, Jacob we tad Jwda a'i frodyr e i gyd, Jwda we tad Peres a Sera (Tamar we'u mham), Peres we tad Hesron, Hesron we tad Ram, Ram we tad Aminadab, Aminadab we tad Nason, Nason we tad Salmon, Salmon we tad Boas (Rahab we'i fam e), Boas we tad Obed (Riwth we'i fam inte), Obed we tad Jese, a Jese we tad Dafydd i brenin. Dafydd wedyn we tad Solomon (gwidw Wreias we'i fam e), Solomon we tad Rehoboam, Rehoboam we tad Abeia, Abeia we tad Asa, Asa we tad Jehosoffat, Jehosoffat we tad Joram, Joram we tad Wseia, Wseia we tad Jotham, Jotham we tad Ahas, Ahas we tad Heseceia, Heseceia we tad Manase, Manase we tad Amos, Amos we tad Joseia, Joseia we tad Jeconeia a'i frodyr e i gyd, a pri'ny gath i genedl 'i charto bant i Babilon. Wedi'r genedl gal i charto bant i Babilon fel hyn we pethe: Jeconeia we tad Shealtiel, Shealtiel we tad Serwbabel, Serwbabel we tad Abiwd, Abiwd we tad Eliacim, Eliacim we tad Asor, Asor we tad Sadoc, Sadoc we tad Achim, Achim we tad Eliwd, Eliwd we tad Eleaser, Eleaser we tad Mathan, Mathan we tad Jacob, Jacob we tad Joseff gŵr Mair, a Mair we mam Iesu, a fe sy'n câl i alw in Feseia. So we peder cinhedleth ar ddeg o amser Abraham hyd at amser Dafydd, peder cinhedleth ar ddeg o amser Dafydd hyd pryd gath i genedl 'i charto bant i Babilon, a peder cinhedleth ar ddeg wedyn weth o'r amser gethon nhwy 'u carto bant i Babilon hys nes dâth i Meseia. 'Co shwt gath Iesu'i eni. Cas Mair 'i haddo in wraig i Joseff, ond cyn iddon nw gisgu da'i gily ffeindiodd e mas 'i bod hi'n dishgwyl babi. (We hyn wedi digwydd trw'r Isbryd Glân, ond weno fe'n stando 'ny ar i pryd). We Joseff, i dyn we wedi addo i phriodi 'ddi, in ddyn teidi a weno fe moyn gweld pobol in sharad in gas am Mair, in lle 'ny we well 'dag e alw'r briodas bant heb wbod i neb. A 'na beth wedd e'n golgu neud pan gâth e freuddwd. In i freuddwd welodd e angel ir Arglwi, a wedo hwnnw wrtho fe, “Joseff, crwt Dafydd, paid becso dim byd obitu priodi Mair, achos beth nâth i'r Isbryd Glân ma i'n dishgwyl. Geith i grwt, a biddwch chi'n 'i alw e'n Iesu (sy'n goligu ‘Mae Duw in safio’ in iaith ir Iddewon), achos bydd e'n safio'i bobol o'u pechode.” Nawr, digwyddodd pethe fel 'yn fel bo beth wedodd Duw trw'r proffwydi in dwâd in wir, pan wedodd e

Abraham we tad Isaac, Isaac we tad Jacob, Jacob we tad Jwda a'i frodyr e i gyd, Jwda we tad Peres a Sera (Tamar we'u mham), Peres we tad Hesron, Hesron we tad Ram, Ram we tad Aminadab, Aminadab we tad Nason, Nason we tad Salmon, Salmon we tad Boas (Rahab we'i fam e), Boas we tad Obed (Riwth we'i fam inte), Obed we tad Jese, a Jese we tad Dafydd i brenin. Dafydd wedyn we tad Solomon (gwidw Wreias we'i fam e), Solomon we tad Rehoboam, Rehoboam we tad Abeia, Abeia we tad Asa, Asa we tad Jehosoffat, Jehosoffat we tad Joram, Joram we tad Wseia, Wseia we tad Jotham, Jotham we tad Ahas, Ahas we tad Heseceia, Heseceia we tad Manase, Manase we tad Amos, Amos we tad Joseia, Joseia we tad Jeconeia a'i frodyr e i gyd, a pri'ny gath i genedl 'i charto bant i Babilon. Wedi'r genedl gal i charto bant i Babilon fel hyn we pethe: Jeconeia we tad Shealtiel, Shealtiel we tad Serwbabel, Serwbabel we tad Abiwd, Abiwd we tad Eliacim, Eliacim we tad Asor, Asor we tad Sadoc, Sadoc we tad Achim, Achim we tad Eliwd, Eliwd we tad Eleaser, Eleaser we tad Mathan, Mathan we tad Jacob, Jacob we tad Joseff gŵr Mair, a Mair we mam Iesu, a fe sy'n câl i alw in Feseia. So we peder cinhedleth ar ddeg o amser Abraham hyd at amser Dafydd, peder cinhedleth ar ddeg o amser Dafydd hyd pryd gath i genedl 'i charto bant i Babilon, a peder cinhedleth ar ddeg wedyn weth o'r amser gethon nhwy 'u carto bant i Babilon hys nes dâth i Meseia. 'Co shwt gath Iesu'i eni. Cas Mair 'i haddo in wraig i Joseff, ond cyn iddon nw gisgu da'i gily ffeindiodd e mas 'i bod hi'n dishgwyl babi. (We hyn wedi digwydd trw'r Isbryd Glân, ond weno fe'n stando 'ny ar i pryd). We Joseff, i dyn we wedi addo i phriodi 'ddi, in ddyn teidi a weno fe moyn gweld pobol in sharad in gas am Mair, in lle 'ny we well 'dag e alw'r briodas bant heb wbod i neb. A 'na beth wedd e'n golgu neud pan gâth e freuddwd. In i freuddwd welodd e angel ir Arglwi, a wedo hwnnw wrtho fe, “Joseff, crwt Dafydd, paid becso dim byd obitu priodi Mair, achos beth nâth i'r Isbryd Glân ma i'n dishgwyl. Geith i grwt, a biddwch chi'n 'i alw e'n Iesu (sy'n goligu ‘Mae Duw in safio’ in iaith ir Iddewon), achos bydd e'n safio'i bobol o'u pechode.” Nawr, digwyddodd pethe fel 'yn fel bo beth wedodd Duw trw'r proffwydi in dwâd in wir, pan wedodd e

Abraham we tad Isaac, Isaac we tad Jacob, Jacob we tad Jwda a'i frodyr e i gyd, Jwda we tad Peres a Sera (Tamar we'u mham), Peres we tad Hesron, Hesron we tad Ram, Ram we tad Aminadab, Aminadab we tad Nason, Nason we tad Salmon, Salmon we tad Boas (Rahab we'i fam e), Boas we tad Obed (Riwth we'i fam inte), Obed we tad Jese, a Jese we tad Dafydd i brenin. Dafydd wedyn we tad Solomon (gwidw Wreias we'i fam e), Solomon we tad Rehoboam, Rehoboam we tad Abeia, Abeia we tad Asa, Asa we tad Jehosoffat, Jehosoffat we tad Joram, Joram we tad Wseia, Wseia we tad Jotham, Jotham we tad Ahas, Ahas we tad Heseceia, Heseceia we tad Manase, Manase we tad Amos, Amos we tad Joseia, Joseia we tad Jeconeia a'i frodyr e i gyd, a pri'ny gath i genedl 'i charto bant i Babilon. Wedi'r genedl gal i charto bant i Babilon fel hyn we pethe: Jeconeia we tad Shealtiel, Shealtiel we tad Serwbabel, Serwbabel we tad Abiwd, Abiwd we tad Eliacim, Eliacim we tad Asor, Asor we tad Sadoc, Sadoc we tad Achim, Achim we tad Eliwd, Eliwd we tad Eleaser, Eleaser we tad Mathan, Mathan we tad Jacob, Jacob we tad Joseff gŵr Mair, a Mair we mam Iesu, a fe sy'n câl i alw in Feseia. So we peder cinhedleth ar ddeg o amser Abraham hyd at amser Dafydd, peder cinhedleth ar ddeg o amser Dafydd hyd pryd gath i genedl 'i charto bant i Babilon, a peder cinhedleth ar ddeg wedyn weth o'r amser gethon nhwy 'u carto bant i Babilon hys nes dâth i Meseia. 'Co shwt gath Iesu'i eni. Cas Mair 'i haddo in wraig i Joseff, ond cyn iddon nw gisgu da'i gily ffeindiodd e mas 'i bod hi'n dishgwyl babi. (We hyn wedi digwydd trw'r Isbryd Glân, ond weno fe'n stando 'ny ar i pryd). We Joseff, i dyn we wedi addo i phriodi 'ddi, in ddyn teidi a weno fe moyn gweld pobol in sharad in gas am Mair, in lle 'ny we well 'dag e alw'r briodas bant heb wbod i neb. A 'na beth wedd e'n golgu neud pan gâth e freuddwd. In i freuddwd welodd e angel ir Arglwi, a wedo hwnnw wrtho fe, “Joseff, crwt Dafydd, paid becso dim byd obitu priodi Mair, achos beth nâth i'r Isbryd Glân ma i'n dishgwyl. Geith i grwt, a biddwch chi'n 'i alw e'n Iesu (sy'n goligu ‘Mae Duw in safio’ in iaith ir Iddewon), achos bydd e'n safio'i bobol o'u pechode.” Nawr, digwyddodd pethe fel 'yn fel bo beth wedodd Duw trw'r proffwydi in dwâd in wir, pan wedodd e

Free Reading Plans and Devotionals related to Mathew 1

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy