Πράξεις Μετάνοιας

Ημέρα 5 από 5 • Σημερινές περικοπές

Πνευματικό ανάγνωσμα
Ο Θεός έστειλε τον μονογενή του Υιό στη γη με έναν μοναδικό σκοπό: να μας δώσει νέα ζωή. Στο Λουκάς 5:27-32, ο Χριστός επαναδιατυπώνει την αποστολή του με αυτόν τον τρόπο: "Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι· Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς". Ο Χριστός ήρθε ώστε οι αμαρτωλοί σαν εσένα κι εμένα να μπορέσουν να έχουν νέα ζωή με τη δική μας μετάνοιά και τη δική του συγχώρηση. Όταν μετανοούμε και ζητούμε τη συγχώρησή του, η ζωή μας αλλάζει για πάντα. Η αποστολή του Χριστού είναι και δική μας αποστολή. Δεν καλούμαστε να διακονήσουμε τους δίκαιους, αλλά εκείνους που είναι χαμένοι και έχουν ανάγκη συγχώρησης. Αν έχεις μετανοήσει για τις αμαρτίες σου ειλικρινά και ο Θεός σε έχει απαλλάξει απ' αυτές, πρέπει να μιλήσεις με τη σειρά σου σ' εκείνους που χρειάζονται μετάνοια. Η αλλαγή στη δική σου ζωή μπορεί να φέρει την ίδια αλλαγή στη ζωή κάποιου άλλου. Ξέρεις κάποιον που έχει ανάγκη να μετανοήσει και να δεχθεί τη συγχώρηση του Θεού; Με ποιο τρόπο μπορεί η ιστορία της δικής σου συγχώρησης από τον Θεό να οδηγήσει κάποιον άλλο στη μετάνοια;