Πράξεις Μετάνοιας

Ημέρα 1 από 5 • Σημερινές περικοπές

Πνευματικό ανάγνωσμα
Ο Ψαλμός 51 αποτελεί την κραυγή του Δαβιδ στον Θεό για μετάνοια για την αμαρτία του που ήταν να καταστρώσει σχέδιο για να αποκτήσει τη Βηρσαβεέ. Μπορείς να φανταστείς σχεδόν τον Δαβίδ γονατιστό, να κράζει στον Θεό με όλη του τη δύναμη, ζητώντας να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του. Ο Ψαλμός αυτός μας προσφέρει επίσης μια εικόνα του πώς πρέπει να είναι η μετάνοια στη ζωή μας. Ο Δαβίδ αναγνωρίζει πρώτα την αμαρτία του. Έπειτα, ζητά συγχώρηση. Κατόπιν, ζητά από τον Θεό να τον ανανεώσει. Τέλος, ζητά από τον Θεό να τον βοηθήσει να χρησιμοποιήσει την αμαρτία του για να διδάξει εκείνους που έχουν εμπλακεί στην αμαρτία και χρειάζονται μετάνοια. Με τι μοιάζει η μετάνοια στη ζωή σου; Με ποιο τρόπο θα ενισχύσεις τη σχέση σου με τον Θεό ακολουθώντας το παράδειγμα του Δαβίδ για την μετάνοια;