ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 15:29

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 15:29 TGV

Ο Κύριος στέκεται μακριά απ’ τους ασεβείς, μα των δικαίων την προσευχή την εισακούει.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση