ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 TGV

Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο με αδερφικό φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες του Χριστού.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση