ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14 TGV

Χαιρετισμούς στον Ασύγκριτο, στο Φλέγοντα, στον Ερμή, στον Πατρόβα, στον Ερμά και στους χριστιανούς που είναι μαζί τους.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση