ΨΑΛΜΟΙ 90_1:9

ΨΑΛΜΟΙ 90 [89]:9 TGV

Γι’ αυτό όλες τις μέρες μας η οργή σου τις αφάνισε· τα χρόνια μας διαβήκαν σαν στεναγμός.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση