ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 1:30

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 1:30 TGV

δε θελήσατε τη συμβουλή μου και αγνοήσατε όλες μου τις επιπλήξεις.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση

Δωρεάν σχέδια μελέτης και πνευματικά αναγνώσματα σχετικά με ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 1:30