ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:30

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:30 TGV

Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός, και το φορτίο μου ελαφρό».
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση

Δωρεάν σχέδια μελέτης και πνευματικά αναγνώσματα σχετικά με ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:30