ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:33

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:33 TGV

Μην παρασύρεστε σε πλάνες! «Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα».
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση