Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:4-5

Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:4-5 TGV

Όποιος αμαρτάνει παραβαίνει το νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία. Και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να πάρει από πάνω μας τις αμαρτίες μας, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση

Δωρεάν σχέδια μελέτης και πνευματικά αναγνώσματα σχετικά με Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:4-5