Genezis 1:8

Genezis 1:8 SLB

Boh pomenoval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno: druhý deň.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Teilen