Genezis 1:22

Genezis 1:22 SLB

I požehnal ich Boh hovoriac: Ploďte a množte sa a naplňte morské vody. I vtáctvo nech sa rozmnoží na zemi.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Teilen