Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 3:19

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 3:19 BS

Ā ī-rāā kəla kə́ úy tətō tá ā ə́ngeń yá̰a̰ kəsa yāí, bátə́ kadə̄ ā ī-tél āwń gogə́ tū nán̄g ń ī-teē tū tə́ ní tə́. Tɔdɔ̄ rāāīn̄ i kə nángāá, adə̄ ā ī-tél kə̄ gogə́ gíŕ nángāá.
BS: Bible sar
Teilen