Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:5

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:5 BS

Dan ń Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā rāā dɔ rā̰ ō, dɔ nang ō ní, bɔkə́ kámbə́ kógə̄ḿ gətóo dɔ nang tə́ ɓáý ō, mu kógə̄ḿ kə́ əɓa gətóó ɓáý ō, tɔdɔ̄ Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā rāā adə̄ man̄ edə dɔ nang tə́ aĺ ɓáý ō, de kə́ yā ndɔr̄ dɔ nang gətóó ɓáý ō.
BS: Bible sar
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:5