Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:19

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:19 BS

Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā əɓā dā̰ gə̄ kə́ bembeé ō, yel̄ gə̄ malang kə́ dɔɔ́ ō, i kə nángāá, ba reē sedə́ rɔ̄ deē tə́ yā ka̰a̰ ké deē a ɓāŕdə́ i ba̰ý wa.
BS: Bible sar
Teilen